Приватному нотаріусу _______міського
нотаріального округу ______________

 

                                                            Іванова Івана Івановича,_____р.н.

                                                          громадянина України, ІПН ___

                                                          зареєстрований за адресою: Запорізька обл.,

                                                          м. _____, вул. __, буд. _, кв. _

                                                          паспорт серії ____________№ ___________

                                                           виданий___р.

                                                           тел.:___, ел. адреса: __

 

З А Я В А

про скасування довіреності

Довіреність на право представництва та ведення справ у суді, посвідчену Вами від мого імені на ім’я Косика Миколи Олексійовича 18.09.2018 р.н. за реєстровим № 2222 (бланк серії BMA № 222222), цією заявою я скасовую.

 

Мені відомо, що відповідно до статті 249 Цивільного кодексу України я зобов’язаний сповістити про скасування довіреності Косика Миколу Олексійовича, а також відомих мені третіх осіб, для представництва перед якими видана довіреність.

 

Восьмого січня дві тисячі вісімнадцятого року

Підпис ___________________________/__________________

 

__________2018 року я, ___________________________________ , приватний нотаріус _______міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Давидова Сергія Павловича, який зроблено у моїй присутності. Особу Давидова С.П., який підписав документ, встановлено.

 

Зареєстровано в реєстрі за № __________________________________.

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

 

Приватний нотаріус  _____________________/__________________

 

Зверніть увагу!!!

 Довіритель, який видав безвідкличну довіреність на підставі договору доручення, має цілковиту можливість обійти норму про «безвідкличність» довіреності, застосувавши положення ч. 2 ст. 1008 ЦК про право довірителя в будь-який час відмовитися від договору і про нікчемність відмови від цього права.

З припиненням договору доручення автоматично припиняє свою дію і довіреність як акт, виданий на підставі договору.